Y trefi sydd...

Mae Llandysul a’r Fro a Plogonnec wedi eu gefeillio ers nifer o fylynyddoedd. Y tebygwydd rhwng y ddau bentre, a leolir mewn ardaloedd gwledig, amaethyddol gyda ieithoedd brodorol Celtaidd, oedd rhai o’r amodau wrth ddewis y gefeilldrefi.

Lleoliad y pentrefi:

JPEG - 22.5 kb

Mae Llandysul a Fro yn cynnwys Llandysul a’r pentrefi cyfagos, ond nid oes ffiniau penodol. Felly, mae’n amhosibl pennu nifer y trigolion na maint yr ardal. Mae pentref Llandysul wedi’i leoli yng Ngheredigion, yng Ngorllewin Cymru...

Darllen pellach…

Mae Plogoneg yn bentref gwledig 54 cilomedr sgwâr sydd â 2806 o drigolion (yn ôl cyfrifiad 1999). Mae wedi’i lleoli i’r de o ranbarth y Finistère yng ngorllewin Llydaw...

Darllen pellach…

| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0