Rhai esiamplau

Mae’r Gymraeg a’r Llydaweg yn ieithoedd hollol wahanol ond mae peth tebygrwydd yn y gramadeg a’r geirfa.

Rhai esiamplau:

Cymraeg Llydaweg
Dw i’n darllen y llyfr. Me zo o lenn ul levr.
Pwy sy’n canu? Piv zo o kanañ?

Rhai geirfa:

Diwrnodau’r wythnos:
Cymraeg Llydaweg
Llun Lun
Mawrth Meurzh
Mercher Merc’her
Iau Yaou
Gwener Gwener
Sadwrn Sadorn
Sul Sul
Y rhifau:
CymraegLlydaweg
1 Un Unan
2 Dau Daou
3 Tri Tri
4 Pedwar Pevar
5 Pump Pemp
6 Chwech C’hwec’h
7 Saith Seizh
8 Wyth Eizh
9 Naw Nav
10 Deg Dek
Y lliwiau:
Cymraeg Llydaweg
Gwyn Gwenn
Du Du
Glas Glas
Glas Glas
Melyn Melen
| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0