Home page > Bro Gembre Pays de Galles > ARCHIVES 2005 en gallois > Gefeillio > 2005.5. 26-30 Tîm pêl-droed Llangrannog i Blogoneg

2005.5. 26-30 Tîm pêl-droed Llangrannog i Blogoneg

Taith chwaraewrau pêll-droed Llangrannog e Plogoneg

Roedd y tywydd yn braf pan gyrhaeddodd 21 o Gymry (15 chwaraewr peldroed, 5 cefnogwr a’rgyrrwr bws) ar ddydd Gwener 26ain o Fai yn Quimper . Yn ystod y dydd aethon nhw i grwydro’r dref (neu i gyscu… yn barod ???) neu tynnu lluniau cyn ciniawa gyda phwyllgor y gefeillio gyda’r nos ym mwyty Hotell du Nevet ym Mhlogoneg. Ar ôl pryd da o fwyd parhaodd y noson ym mar Le Baladin.

- Ar y dydd Sadwrn aethon nhw i’r traeth. Gan nad oedden nhw’n ddigon dewr ( na dwl) i fynd i nofio, fuon nhw’n loncian ac yn hyfforddi. Wedyn, buon nhw’n cerdded strydoedd Douarnenez cyn dychwelyd i Blogoneg am bump o’r gloch i chwarae ei gêm gyntaf yn erbyn tîm peldroed Plogoneg, sef “Les Ecureuils” (y Wiwerod).

JPEG - 63.2 kb
JPEG - 36.4 kb
JPEG - 39.7 kb


- Er bod ganddynt gefnogaeth, collodd y Cymry o 2-0. Ond nid oedd hi’n ddiwedd y byd achos enillodd yr arbennigwyr peldroed y gystadleuaeth rhagweld. Ar ôl peth cwrw, cafwyd bwffe a oedd wedi ei ddarparu gan bwyllgor y gefeillio.

JPEG - 32.9 kb
JPEG - 33.2 kb
JPEG - 31.5 kb
JPEG - 30.9 kb
JPEG - 34.2 kbCyflwynwyd tarian i bob tîm.

JPEG - 33.2 kb
JPEG - 28.2 kb

- Rhoddwyd wobrau hefyd i enillwyr y gystadleuaeth (ymysg nhw un chwaraewr o Gymru… « realism » neu diffyg hyder ?). Wedi mwynhau pryd bwyd mewn awyrgylch braf, yfwyd rhagor o gwrw gan Delphine and Johann o’r Baladin mewn gwydrau a oedd wedi cael eu archebu’n arbennig ar gyfer yr achlysur.

- Ar Ddydd Sul, ar ôl ymweld â Locronan, roedd y Cymry yn barod (???) i chwarae eto yn erbyn “Gwiwerod Plogoneg”.

JPEG - 50.4 kb
JPEG - 27.4 kb
JPEG - 29.8 kb
JPEG - 31.2 kb
JPEG - 25.8 kb
JPEG - 30.5 kb
JPEG - 32.2 kb
JPEG - 27 kb
JPEG - 30.7 kb
JPEG - 26.6 kb
JPEG - 2.6 kb
JPEG - 19.2 kb
JPEG - 23.9 kb
JPEG - 22 kb


JPEG - 23.9 kb

- Yn anffodus iddyn nhw, ni lwyddon nhw i ennill a chollwyd y gêm 2-1, a hynny er i Mickaël Bolou ddod i’r tîm yn lle Aled a oedd wedi cael niwed rhai munudau cyn i’r gêm gychwyn.

Ar ôl stop yn y Baladin...

JPEG - 23.3 kb
JPEG - 26.4 kb
JPEG - 23.6 kb
JPEG - 26 kb
JPEG - 22.7 kb
JPEG - 22.8 kb
JPEG - 28 kb


...Cynigodd y “wiwerod” farbiciw yn Lopeau i fwydo’r holl bobl newynog. Ar ôl pryd bwyd da arall, cyhoeddwyd canlyniadau’r ail gystadleuaeth rhagweld a’r gystadleuaeth y thong pertaf (da iawn Richard!).

- Aeth y chwaraewyr yn y bws mini i orffen y noson yn y Baladin, ble cyfnewidwyd anrhegion.

JPEG - 41.9 kb
JPEG - 22.9 kb


- Roedd y bws wedi gyrru y chwaraerau yn ôl i’r Baladin i gario ymlaen y nos. Ro’n anrhegau wedi bod cyfnewid yna.

JPEG - 22.1 kb
JPEG - 18.7 kb


- Aeth pawb (ond y rhai a oedd wedi eu hanafu a’r bechgyn a oedd yn rhy flinedig) wedyn i’r clwb nos o’r enw y Moulin. Ar ôl noson arall, pan na chafwyd digon o gwsg, a siopa ychydig dyma nhw yn gadael prynhawn Dydd Llun, yn fodlon gyda’r daith ond yn flinedig iawn....

- Roedd holl awyrgylch y daith yn un hyfryd. Roedd y cyfeillgarwch, sydd yn nodweddiadol o’r gefeillio, i’w deimlo yn ystod y penwythnos. Roedd y Cymry yn fodlon gyda’r croeso ac roedd pobl Plogoneg yn falch iawn i’w croesawu yn eu ffordd syml a chroesawgar.

JPEG - 31.8 kb

- Roedd pawb yn fodlon gyda’r penwythnos. Ond roedd hi’n drueni na welwyd chwarewyr Plogoneg yn y gweithgareddau gyda’r nos. Ond mae’r chwaraewyr Cymraeg yn disgwyl ymlaen yn eiddgar i’w croesawu i Langrannog yn 2006.

Sgorwyr am y penwythnos:

Dydd Sadwrn: Nicolas Bozec a Pricilien Faveaux

Dydd Sul: Florian Coustan i Blogonnec a Chris Pulman i Langrannog. (neu Gari Pwyll i rhai... ;-) ) i’r tîm o Gymru.

Rhai Diolchiadau:

  • I berchnogion siopau Plogoneg a Quimper a rhoddodd llawer o wobrau a wnaeth hi’n bosibl i gynnal cystadleuaeth rhagweld ar gyfer pob gêm.
  • I Delphine a Johann o’r Baladin am estyn croeso gwych i’r Cymry ac am edrych ar eu holau gyda’r nos.
  • I Annick a Jean-Pierre Bolou am edrych ar eu holau yn ystod y dydd.
  • I bawb am eu presenoldeb ac i’r rhai a ddaeth i gefnogi’r chwaraewyr ac i drefnu’r prydiau bwyd.
JPEG - 27.8 kb
JPEG - 29.3 kb
JPEG - 34.2 kb


Rhyw sylwadau:

Johann, y dyfarnwr, yn ystod yr ail gêm:

JPEG - 31.7 kb

Roedd ysbryd pawb yn dda yn ystod y gemau. Roedd pawb yn gyfeillgar, er fod y Cymry yn chwarae gwell peldroed. Roedden nhw’n synnu clywed fi’n eu chwythu i fyny; dyw’r dyfarnwr ddim mor llym yng Nghymru.

Ian ap-Dewi, Cadeirydd Clwb Peldroed Llangrannog

JPEG - 30.5 kb

Ni wir yn gwerthfawrogi’r daith er na enillon ni. Dylai’r Cymry fod wedi sgorio mwy ond roedden nhw wedi blino’n arw! Roedd y croeso yn wych. Mae’r adnoddau yn wych yn Plogoneg. Ni’n gobeithio croesawu tîm Plogoneg yn 2006 pan fydd ein chwaraewyr gorau, a methodd ddod i Plogonnec, yn chwarae gyda ni. J

“Gwiwerod” Plogoneg:

JPEG - 29.2 kb

Roedd e’n wych, dylid gwneud hyn yn amlach. Roeddem yn hapus i chwarae a ni’n barod i fynd draw i Gymru. Roedd tîm Plogoneg yn well yn dactegol ond nid yn gorfforol. Yn yr ail gêm ar y Dydd Sadwrn ni chwaraeodd hanner y tîm.

Chwaraewyr Llangrannog:

JPEG - 33.9 kb

Ni’n hapus iawn, ni wedi cael hwyl ond ni wedi blino! Falle mae’r cwrw oedd e... ;-). Mae’r adnoddau llawer yn well yn Plogoneg. Mae’n wahanol chwarae fan hyn, dydy ni ddim yn gyfarwydd â dyfarnwr sydd mor llym. Ond roedd popeth yn wych. Ni’n barod i ddod nôl ond mae’n drueni nad yw’r ddau dîm yn cyfnewid yn amlach. Roedd y croeso a’r bwyd, cwrw a’r gwin yn wych! Ni i gyd yn ffrindiau a daethom ar wyliau gyda’n gilydd.

Sylwadau personol Aled (a anafwyd):

Mae’r gwasanaethau iechyd yn Llydaw yn effeithiol iawn! Gyrrwr y bws:

Mae’n nhw’n fechgyn da ac yn eithaf tawel ar y bws. Mae’n amlwg eu bod nhw’n ffrindiau da. Mae nhw’n gyfeillgar iawn.

Pwyllgor Gefeillio Plogoneg:

Roedd awyrgylch dda yma drwy’r penwythnos. Roedd popeth yn braf. Serch hynny, roedd hi’n drueni mai dim ond swyddogion y clwb peldroed oedd yn y gweithgareddau gyda’r nos a nid y chwaraewyr eu hunain. Ni’n barod am 2006.

Swyddogion clwb peldroed Plogoneg:

Chwaraewyd y gemau mewn awyrgylch hyfryd. Roedd safon y ddau dîm yn debyg. Enillodd Plogoneg ddwy waith, ond gallai Llangrannog fod wedi ennill. Trueni na welwyd chwaraewyr Plogoneg yn y gweithgareddau gyda’r nos ond mae nhw a ni yn barod i fynd draw i Gymru. Y cyfan sydd eisiau yw dyddiad.

Dewch nawr fechgyn, roeddech chi wedi blino, medde chi. Cymrwch gwsg fach a gwelwn chi cyn bo hir yn Llangrannog yn 2006!

Pob hwyl ! Kenavo !

| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0